Rehabilitace

Nyní jezdím na rehabilitaci do nemocnice Pelhřimov k Simoně Maršíkové. U Simony cvičím jemnou motoriku, různé protahovací cvičení a Simona také vyrábí různé dlahy. které mi pomáhají protáhnout ruce.

Dojíždím také do Pacova na rehabilitaci k fyzioterapeutovi Petru Kottovi. U Petra převážně protahujeme celé tělo.

Ke mně domů také dojíždí paní Lenka Malá se kterou cvičíme kraniosakrální terapii a masáže.